Webinarreeks “Slim omgaan met stress”

‘Slim omgaan met stress’ kan op veel verschillende manieren.
Aan de slag gaan met de kennis en de tools die we je aanreiken zorgt voor een merkbare impact op jouw stressbeleving.

In een webinar van telkens 1 uur lichten we 3 thema’s toe.

·        een stimulerende stressbril opzetten

·        reageren op stress vanuit veilige modus 

·        tijd voor positiviteit

een stimulerende stressbril opzetten

Tegenwoordig hoor en lees je veel over stress, spanningsklachten en burn-out. Misschien ervaar je zelf de negatieve effecten van stress of je ziet mensen in je omgeving gebukt gaan onder grote werkdruk.

Als je eens halt houdt en even observeert: wat valt jou op in de communicatie over stress? En hoe spreek je zelf over stresserende situaties, werkdruk en spanning?

Je kunt verschillende stressbrillen opzetten. Bij elk stressmoment heb je de keuze om een belemmerende of een stimulerende stressbril op te zetten.
Bij alle stressmomenten kun je er zelf voor zorgen dat stress je hulpbron is en niet je vijand. Jij kunt ervoor zorgen dat je lichaam gezonder blijft functioneren onder spanning.

In dit webinar krijg je zicht op de voordelen van een stimulerende stressbril, hoe die zelf te creëren en wanneer die best in te zetten.

reageren op stress vanuit veilige modus 

De grote hoeveelheid (stress)prikkels die op ons afkomen, eist meer en meer van ons. Ons oersysteem dat gericht is op overleven wordt te vaak, te heftig geactiveerd. We zijn er ons ook vaak niet eens meer bewust van. We beschouwen dit als normaal. Het kost ons echter nodeloos veel energie en kan op termijn leiden tot stressklachten.

Maar  we kunnen ook vanuit veilige modus reageren op stress. Het is een keuze. Een keuze die je kan beïnvloeden via je ademhaling.

In dit webinar leer je enerzijds wat onze ademhaling, ons hart, ons brein, ons zenuwstelsel en de veilige modus met elkaar te maken hebben. Anderzijds leer je hoe je  zoveel mogelijk vanuit de ‘veilige modus’ kan reageren bij stress. Of hoe je er ten minste zo snel mogelijk kan naar terugkeren.

Je leert balans creëren, je innerlijke rust bevorderen en je innerlijke veerkracht versterken.

tijd voor positiviteit

Wist je dat onze hersenen een negatieve vooringenomenheid hebben? Voor onze verre voorouders was het oog hebben voor gevaar en bedreiging in de natuur een noodzakelijk overlevingsmechanisme.

Onder druk en bij spanning neemt dit oude patroon vaak weer de bovenhand. We zijn dan meesters om aandacht te geven aan negatieve dingen, aan wat ontbreekt, niet goed gaat, piekeren en denken in rampscenario’s.

Vanuit het principe ‘wat je aandacht geeft groeit’, kan je deze spiraal doorbreken. Wat als je die energie nu eens focust op het positieve en successen? Hoe dit in praktijk brengen en wat het je oplevert leer je in dit webinar.


Reeks 11 op donderdag 19 en 26 november en 3 december, telkens om 14uReeks 12 op vrijdag 4, 11 en 18 december 2020, telkens om 11u

Naam

E-mail adres

Naam

E-mail adres


Naam

E-mail adres

Ik geef Stress Impact Lab toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het toesturen van een bevestigingse-mail en de nodige toegangslinks voor de webinarreeks 'Slim omgaan met stress' en het sturen van relevante informatie rond het thema 'stressvaardigheid'. De toestemming kan ik elk moment ook weer intrekken. Wees gerust: bij ons geen overload aan nieuwsbrieven waar je mailbox stress van krijgt.

Theme: Overlay by Kaira België
Gemaakt door stress impact lab