Online training “Slim omgaan met stress”

‘Slim omgaan met stress’ kan op veel verschillende manieren.
Aan de slag gaan met de kennis en de tools die we je aanreiken zorgt voor een merkbare impact op jouw stressbeleving.

In een online training van telkens 1,5 uur lichten we 4 thema’s toe.

 • reageren op stress vanuit veilige modus
 • breinvriendelijk werken
 • een stimulerende stressbril opzetten
 • tijd voor positiviteit

Je krijgt hierbij een handig werkboek met de oefeningen en tips uit elke trainingssessie. Zo heb je alles in handen om je veerkracht te versterken.

We bieden deze reeks aan zowel in open aanbod als binnen jouw organisatie.
Voor het open aanbod kan je je inschrijven via deze pagina.
Verkies je om de reeks te laten doorgaan exclusief voor medewerkers van jouw organisatie? Contacteer ons voor de voorwaarden.

reageren op stress vanuit veilige modus 

De grote hoeveelheid (stress)prikkels die op ons afkomen, eist meer en meer van ons. Ons oersysteem dat gericht is op overleven wordt te vaak, te heftig geactiveerd. We zijn er ons ook vaak niet eens meer bewust van. We beschouwen dit als normaal. Het kost ons echter nodeloos veel energie en kan op termijn leiden tot stressklachten.

Maar  we kunnen ook vanuit veilige modus reageren op stress. Het is een keuze. Een keuze die je kan beïnvloeden via je ademhaling.

In deze sessie leer je enerzijds wat onze ademhaling, ons hart, ons brein, ons zenuwstelsel en de veilige modus met elkaar te maken hebben. Anderzijds leer je hoe je  zoveel mogelijk vanuit de ‘veilige modus’ kan reageren bij stress. Of hoe je er ten minste zo snel mogelijk kan naar terugkeren.

Je leert balans creëren, je innerlijke rust bevorderen en je innerlijke veerkracht versterken.

breinvriendelijk werken

Als je geregeld ervaart niet of minder gefocust te kunnen werken, dan leidt dit tot gevoelens van druk en spanning. Het geeft ons een goed gevoel te realiseren dat we iets hebben afgewerkt. Dit lukt een stuk beter als je op een breinvriendelijke manier werkt. Hoe doe je dat?

Net zoals je je spieren kan trainen om betere sportprestaties te leveren, kan je ook je hersenen trainen om je beter te concentreren en dus efficiënter te werken. Deze sessie helpt je op weg.

een stimulerende stressbril opzetten

Tegenwoordig hoor en lees je veel over stress, spanningsklachten en burn-out. Misschien ervaar je zelf de negatieve effecten van stress of je ziet mensen in je omgeving gebukt gaan onder grote werkdruk.

Als je eens halt houdt en even observeert: wat valt jou op in de communicatie over stress? En hoe spreek je zelf over stresserende situaties, werkdruk en spanning?

Je kunt verschillende stressbrillen opzetten. Bij elk stressmoment heb je de keuze om een belemmerende of een stimulerende stressbril op te zetten.
Bij alle stressmomenten kun je er zelf voor zorgen dat stress je hulpbron is en niet je vijand. Jij kunt ervoor zorgen dat je lichaam gezonder blijft functioneren onder spanning.

Je krijgt zicht op de voordelen van een stimulerende stressbril, hoe die zelf te creëren en wanneer die best in te zetten.

tijd voor positiviteit

Wist je dat onze hersenen een negatieve vooringenomenheid hebben? Voor onze verre voorouders was het oog hebben voor gevaar en bedreiging in de natuur een noodzakelijk overlevingsmechanisme.

Onder druk en bij spanning neemt dit oude patroon vaak weer de bovenhand. We zijn dan meesters om aandacht te geven aan negatieve dingen, aan wat ontbreekt, niet goed gaat, piekeren en denken in rampscenario’s.

Vanuit het principe ‘wat je aandacht geeft groeit’, kan je deze spiraal doorbreken. Wat als je die energie nu eens focust op het positieve en successen? Hoe dit in praktijk brengen en wat het je oplevert leer je in deze sessie.

  De 4 thema’s zijn:
  · reageren op stress vanuit veilige modus
  · breinvriendelijk werken
  · een stimulerende stressbril opzetten
  · tijd voor positiviteit

  Opgelet! Deze opleiding is geen hersteltraject voor mensen met langdurige spanningsklachten of burn-out. In overleg met je individuele coach kan het aanvullend werken op een traject dat nog veel meer omvat. Ons doel is om technieken mee te geven die preventief kunnen worden in gezet. Als je ze preventief inzet, kan je wel de negatieve gevolgen van stress reduceren. Kortom: geen quick fix maar een toolkit waar je levenslang gebruik kan van maken!


  INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN - "Reeks 223 op dinsdag 3, 17 en 31 mei en 14 juni 2022, telkens van 14u tot 15u30 (Open aanbod)"

  Wens je meer dan 4 deelnemers in te schrijven? Neem contact met ons op.
  Wens je deze reeks te organiseren binnen jouw organisatie? Contacteer ons voor de voorwaarden.

  Naam

  E-mail adres

  Gsm-nummer

  Naam deelnemer 1

  E-mail adres deelnemer 1


  Naam deelnemer 2

  E-mail adres deelnemer 2


  Naam deelnemer 3

  E-mail adres deelnemer 3


  Naam deelnemer 4

  E-mail adres deelnemer 4

  Ik geef Stress Impact Lab toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het toesturen van een bevestigingse-mail en de nodige toegangslinks voor de online training 'Slim omgaan met stress' en het sturen van relevante informatie rond het thema 'stressvaardigheid'. De toestemming kan ik elk moment ook weer intrekken. Wees gerust: bij ons geen overload aan nieuwsbrieven waar je mailbox stress van krijgt.