Begrenzen schept ruimte

Begrenzen schept duidelijkheid, comfort en ademruimte.

Doe eens de test: waarom zeg jij JA terwijl je NEEN bedoelt?

Welke uitspraken zorgen ervoor dat jij vaak JA zegt terwijl je veel liever NEEN zou zeggen?

 1. Ik wil op een goed blaadje staan bij de ander
 2. Veel om handen hebben, geeft mij een kick
 3. Ik streef naar waardering
 4. Je laat iemand anders niet in de steek
 5. Aan mijn meerderen kan ik niets weigeren
 6. Dat wordt nu eenmaal van mij verwacht
 7. Het kost mij minder tijd als ik het zelf doe

Wellicht kan je zelf nog een aantal redenen toevoegen waarom je ja zegt terwijl je eigenlijk neen zou willen zeggen. Vaak houdt onze neiging om anderen een plezier te doen ons tegen om af te bakenen en te begrenzen.

Voordelen van begrenzen
 • Je houdt tijd over voor jezelf
 • Je houdt een evenwicht tussen zelfzorg en de zorg voor anderen
 • Je focust op één ding en werkt efficiënter

Begrenzen biedt heel wat voordelen en leidt uiteindelijk tot tevredenheid en voldoening zowel bij jezelf als bij de personen waarmee je samenwerkt. 

Begrenzen: een aantal tips

Hoe voorkom je dat jouw ja-houding aanleiding geeft tot overbelasting? Hoe zorg je ervoor dat jouw ‘ja’ je energiek houdt?

 • Bereid zijn om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
  De brand woedt niet overal even hevig. Een triage maken in de opdrachten en uitdagingen zorgt voor overzicht, duidelijke prioriteiten en focus. Een onderscheid maken in de graad van belangrijkheid en dringendheid, zorgt ervoor dat je systeem niet in overdrive gaat, dat je helder kunt blijven nadenken en problemen gericht kunt oplossen. Je vermijdt het ‘kip-zonder-kop’-fenomeen.
  Om een werkbare, energiegevende rangschikking te maken in functie van belangrijkheid en dringendheid, is het belangrijk om je verantwoordelijkheden op een rijtje te zetten. Lijst eens op waar je je verantwoordelijk voor voelt en daarnaast waar je effectief verantwoordelijk voor bent. Valt het je op dat je eerste lijstje langer is? Als je de hele wereld op je schouders torst, staan continu alle alarmbellen aan. Met als gevolg dat je nooit gedaan hebt en uiteindelijk uitgeput raakt.
 • Een ‘neen’ vervangen door een genuanceerde ja of neen – ‘waarom je de triage maakt’
  Begrenzen om tegemoet te komen aan noden van verschillende partijen vormt een uitdaging. Begrenzen staat niet synoniem voor afketsen of anderen voor een voldongen feit zetten. Het betekent afwegen van de behoeften van de ander t.o.v.  je eigen behoeften en mogelijkheden en op basis daarvan een keuze maken. Een genuanceerde ja of neen kan dan als volgt klinken: “Ik ben geneigd om onmiddellijk mee te gaan in je vraag omdat het mij ook boeit. Als ik naar mijn agenda kijk en de tijd inschat die ik nodig zou hebben voor jouw vraag, merk ik dat ik ons beiden in de problemen breng. Ik zal niet de kwaliteit kunnen leveren die je verlangt in zo’n korte tijdsspanne en mijn deadline komt in het gedrang. Een verstandige keuze dringt zich hier op.”
 • Volmondig JA zeggen
  Een JA die je een boost geeft en waar je helemaal door opfleurt en het beste van jezelf kan geven, sluit aan bij wie jij bent, wat je wilt, kunt en hoe je wenst te zijn, hoe je je wilt opstellen in deze wereld. Ja’s die ons veerkrachtig houden sluiten aan bij onze behoeften en verlangens, onze mogelijkheden, onze talenten en potentieel, onze verantwoordelijkheden.
Wat kan je als leidinggevende doen?
 • Stimuleer het bepalen van prioriteiten en het opstellen van een haalbare agenda
 • Geef het voorbeeld: begrens je eigen agenda en vertrek zoveel mogelijk op een vast tijdstip.

Wat je plek in de organisatie ook is, je kan anderen door jouw keuzes gaan inspireren. Welke stap kan jij vandaag zetten in het begrenzen?