Privacy Policy

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2020

Omdat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is voor Stress Impact Lab

Jouw persoonsgegevens worden met de nodige zorg verwerkt.

Stress Impact Lab respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van Stress Impact Lab, Cyriel Buysselaan 32, 8560 Gullegem.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Stress Impact Lab verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Stress Impact Lab.

Stress Impact Lab is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we over u?

Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Stress Impact Lab verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon-en gsmnummer, e-mail
  • Financiële en transactiegegevens
Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens komen bij ons terecht omdat je ze zelf aan Stress Impact Lab hebt bezorgd, ze verzameld worden als je de website van Stress Impact Lab gebruikt of indien Stress Impact Lab ze heeft ontvangen via partners (die derhalve optreden als verwerkingsverantwoordelijke).

Jouw gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, een contract dat we onderling afsluiten of een wettelijke verplichting waaraan Stress Impact Lab dient te voldoen.

Stress Impact Lab bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om een goede dienstverlening aan te kunnen bieden of om wettelijke verplichtingen na te komen.

Waarom verwerkt Stress Impact Lab jouw gegevens?

De persoonsgegevens die Stress Impact Lab verkrijgt en verzamelt worden enkel gebruikt in kader van de dienstverlening. We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • jou te kunnen bellen of e-mailen ikv de dienstverlening
  • controle van de dienstverlening door bevoegde instanties
  • het afhandelen van jouw betaling
  • wettelijke verplichtingen

Stress Impact Lab deelt jouw gegevens niet mee aan derden, behalve aan partners/bevoegde instanties voor zover opportuun of wettelijk verplicht.

Recht op inzage

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wens je inzage of zijn jouw gegevens niet meer relevant, onvolledig of onjuist en wil je jouw gegevens uit ons bestand laten verwijderen? Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stress Impact Lab, Cyriel Buysselaan 32, 8560 Gullegem, gratis en binnen 7 werkdagen de schriftelijke mededeling of verwijdering bekomen van jouw persoonsgegevens.
Indien Stress Impact Lab de verwerker maar niet de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt de indiener van het verzoek hiervan op de hoogte gebracht.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.