Onze visie

Wij zijn helemaal overtuigd

…van een genuanceerde kijk op stress

 • een gezonde portie stress heb je nodig om te kunnen functioneren
 • langdurig aanhoudende stress is schadelijk en maakt je ziek
 • je lichaam reageert met verschillende stressreacties op verschillende stresssituaties; het beschikt over een ruimer repertoire aan mogelijkheden dan de gekende vlucht- of vechtrespons
 • stress is een biologische toestand die je laat leren uit ervaringen

stress is dus geen vijand die je moet bestrijden
stress is een interne hulpbron die

 • je focus verdiept en ervoor zorgt dat je brein problemen effectiever kan oplossen
 • je de nodige brandstof en moed geeft om te presteren en tegenslag of lastige situaties te overwinnen
 • je zorgzaam maakt en de band met je omgeving versterkt

stress maakt je met andere woorden krachtiger, slimmer en gelukkiger als je er verstandig mee omspringt

van het slim omgaan met stress

 • stress maakt je sterker als je stress beschouwt als een stimulerende hulpbron
 • je kan zelf invloed uitoefenen op hoe je lichaam reageert op stress
 • elk stressmoment is een kans om je stressinstincten te beïnvloeden en te veranderen
 • alleen, het gaat niet vanzelf; een renner wordt geen topsporter door aan de kant te supporteren maar door er voor te gaan, te trainen, discipline aan te houden…