op-teamen

“verbinding versterkt je veerkracht”

wat houdt het in?
wat is kenmerkend?

uniek-verbindend – motiverend – versterkend

de stress-ervaringen van alle teamleden zijn input voor de opmaak van het unieke stress-kompas
alle reeds verworven stresscopingvaardigheden die hun effect hebben bewezen worden verzilverd in het stress-kompas en verder aangevuld met nieuwe hulpbronnen

waarom?

omdat verbinding leidt tot meer veerkracht
teamleden beseffen dat iedereen druk en spanning ervaart – een gevoel van gedeelde menselijkheid ontstaat wat de mildheid ten opzichte van elkaar verhoogt
teamleden leren dat het praten over lastige situaties en over werkdruk een must is om stress om te buigen in een werkbaar en nuttig instrument
teamleden ervaren voldoening en meerwaarde door het ondersteunen van elkaar en verhogen op die manier hun veerkracht

voor wie?

voor bestaande en opstartende teams
die op een gezonde, energievriendelijke manier willen omgaan met werkdruk
die bereid zijn om open over werkdruk en spanning te communiceren
die zich willen inzetten voor gedeelde werktevredenheid en werkbaar werk

wat is het engagement van de op-teamcoach?
  • de aanpak is zorgzaam doortastend, met respect voor ieders eigenheid, mogelijkheden en groeipunten
  • diversiteit en authenticiteit worden gewaardeerd en aangemoedigd
wat is jouw engagement?
  • bereidheid om met een open en respectvolle houding deel te nemen aan het groepsgebeuren
  • een constructieve en actieve deelname in de opbouw van het stress-kompas
  • een stimulerende inbreng bij het hanteren van het stress-kompas op de werkvloer
een op-team voorbeeld