het inspiratiepad

“ook met klassieke recepten kan je voor een uniek feest zorgen”

wat houdt het in?

op basis van de uitgangsvraag van de organisatie tekenen we een uitvoeringsplan uit in samenwerking met de opdrachtgever of een ruimere projectgroep

het vertrekpunt is de risico-analyse psychosociale aspecten of het belevingsonderzoek

deze wordt vertaald naar een concreet actieplan voor zover dit nog niet gebeurd is

de projectgroep bespreekt ook welke middelen of interne of externe expertise bijkomend nodig is om de acties te realiseren
wij nemen actief deel aan de projectgroep en ondersteunen jouw project van bij de opzet tot en met de evaluatie

wat is kenmerkend?

input vanuit en gedragenheid binnen alle lagen van de organisatie geven aanleiding tot een relevante stress-gids onderschreven door het topmanagement
de veerkrachtexpert brengt zijn externe expertise ter aanvulling bij de bedrijfseigen aanpak en visie

waarom het inspiratiepad?
 • een tijdige detectie van spanningsklachten kan verhoogde druk op medewerkers en teams verhinderen en op die manier uitval voorkomen
 • een investering in stressmanagement leidt tot een energie- of veerkracht-vriendelijke organisatie met dalend verzuim als gevolg
 • een gestructureerde stress-aanpak waarin iedereen zijn rol kent (o.a.procedures) om improvisatie te voorkomen en een congruente en  structurele aanpak te garanderen
 • medewerkers waarderen de aandacht voor hun mentale welzijn
 • het bedrijf positioneert zich als een zorgzame, stimulerende en daardoor aantrekkelijke werkgever
voor wie?

voor organisaties die het welzijn en specifiek de mentale veerkracht van medewerkers willen ondersteunen, zijnde
in West- en Oost-Vlaanderen
openbare besturen (gemeente en OCMW)
woon en zorgcentra, zorgbedrijven, ziekenhuizen
KMO’s

wat is het engagement van de veerkracht-expert?
 • respecteert de eigenheid, het tempo en de keuze van de opdrachtgever
 • maakt maximaal gebruik van bestaande structuren, procedures en werkwijzen
 • bekijkt samen met de opdrachtgever hoe het stressmanagementbeleid geïntegreerd kan worden in het algemeen welzijnsbeleid
wat is het engagement van de organisatie?
 • staat mee in voor een heldere, concrete opdrachtformulering en projectplanning
 • communiceert tijdig verwachtingen en wijzigende behoeften die een impact kunnen hebben op de uitvoering van het project
 • bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project, en stuurt in overleg bij indien nodig
 voorbeelden uit een stress-gids
 • engagementsverklaring rond mentaal welzijn van de diverse partners in de organisatie
 • uitgeschreven aanpak om psychosociale risico’s in kaart te brengen te vertalen naar acties
 • richtlijnen en procedures vb. wie betaalt wat, hoe en wanneer naar wie doorverwijzen, hoe de heropstart (re-integratie) aanpakken,…
 • het veerkrachtopleidingsplan voor medewerkers en leidinggevenden